Jak zostać partnerem EDI ?

Jeśli wasza firma zainteresowana jest w partnerstwie z EDI, możecie skontaktować się z nami, korystając z kontaktów, podanych na stronie internetowej. Nasi koledzy przeprowadzą wstępne spotkanie z Państwem w jednym z biur EDI w jakimkolwiek z wielkich miast Unii Europejskiej lub odwiedzą biuro Państwa firmy.

Po wstępnym zapoznaniu się z biznesem Państwa, oraz udzieleniu szczegółowej informacji o naszych możliwościach oraz polityce EDI, mamy nadzieje na podjęcie, za obustronną zgodą, decyzji o podpisaniu wspólnej Umowy o współpracy, co posłuży wsparciem obustronnego przeświadczenia o poważności intencji oraz udzieli naszym firmom możliwości planowania swojej działalności wychodząc z nowych warunków.

Przyjmując politykę EDI, w stosunkach handlowych, Państawa firma uzyska możliwości korzystania z partnerstwa z nami, zawierając umowy, przewidujące bardziej konkretne prawa i obowiązki stron, co pozwoli na rozpoczęcie konkretrnej pracy, dotyczącej promocji Państwa produkcji na rynkach zagranicznych.

Program partnerski

Program partnerski EDI przedstawia ogólną politykę firmy w stosunkach z producentami: jest to zrealizowanie obopólnie połączonych etapów współpracy, początkiem której jest podpisanie umowy podstawowej.

documents

Wypełnij wniosek

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Związek

  Dyskusji

  Partnerstwo

  Wynik