Logistyka magazynowa

Jednym ze sposobów sprzedaży EDI jest konsygnacja, przewidująca dokonanie sprzedaży z magazynów.

Logistyka biznesowa EDI zawiera w sobie również logistykę magazynową, zapewniającą optymizację procesów biznesowych, dotyczących przyjęcia, odprawy, przechowywania i wyładowania towarów w magazynach. Logistyka magazynowa określa zasady organizacji gospodarstwa magazynowego, procedury roboty z towarem oraz zgodne z nimi procesy zarządzania zasobami (ludzkimi, technicznymi, informacyjnymi). Przy tym wykorzystywane są najbardziej progresywne metody i specjalistyczne systemy zarządzania magazynem.

Odpowiedzialne przechowywanie Państwa produkcji w magazynach, wykorzystywanych przez EDI, przewiduje całkowite zapewnienie nienaruszalności, zabezpieczenia ładunku, wyłączenie wydatków na utrzmywanie personelu magazynowego, wyłączenie nakładów wynajęcia pomieszczenia magazynowego oraz wysoka jakość i szybkość odprawy i załadowania towarów.

Заполните заявку

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Взаимосвязь

  Обсуждение

  Партнерство

  Результат