Polityka EDI przewiduje tylko kilka sposobów sprzedaży, jednym z których jest dystrybucja.

Jednak dystrybucja może być proponowana tylko na warunkach wyłączności, co jest uwarunkowane przez politykę firmy, która przewiduje wprowadzenie kilkupoziomowych stosunków z producentami również na etapie przedstawicielstwa handlowego, nasza firma dokłada znacznych wysiłków w promowaniu produkcji na rynkach zagranicznych, dlatego chcemy mieć specjalne warunki sprzedaży.

Proponujemy Kontrakt dystrybucji wyłącznej.

Zgodnie z Kontraktem dystrybucji wyłącznej, EDI jako dystrybutor, zobowiązuje się do nabycia towaru od producenta oraz dokonania jego promocji i sprzedaży na dokładnie określonym przez Kontrakt terytorium. Producent zobowiązuje się nie dostarczać towar dla sprzedaży na wymienionym terytorium w zakresie własnym bądź przy udziale osób trzecich, w tym nie sprzedawać towar osobom trzecim w celu rozpowszechnienia na tym terytorium.

Podstawowe założenia Kontraktu

Warunki wyłączności

osobliwości polegają na tym, że EDI zapewnia sobie wyłączne prawo zbytu towarów na zastrzeżonym dla niej terytorium, zaś producent, z kolei, zobowiązuje się do nie dostarczania zastrzeżonych towarów innym osobom na zastrzeżonym terytorium.

Produkcja przeznaczona dla zbytu

wykaz takich towarów powinien być określony bardzo dokładnie, gdyż związane z tym jest wyłączne prawo EDI na sprzedaż towarów na określonym terytorium.

Terytorium zbytu

w umowie konieczne musi być wskazany terytorium zbytu produkcji w celu unikania jakichkolwiek sporów z producentem i EDI.

Sieć zbytu

EDI posiada własne dealerskie oraz agencyjne umowy, dzięki czemu utworzona została sieć zbytu. Przez Kontrakt przewidziana jest całkowita swoboda EDI w wyborze partnerów wykluczająca konieczność otrzymania wstępnego zezwolenia producenta oraz konieczność informowania go o trybie sprzedaży towarów.

Prawo do znaków towarowych

ponieważ EDI otrzymuje prawo do prowadzenia sprzedaży należącego do producenta towarem na podstawach wyłączności, przez Kontrat może być przewidziane założenie o prawach EDI do znaków towarowych, oraz założenia o konieczności rejestracji w krajach dokonania zbytu znaku towarowego zgodnie z ustawodawstwem narodowym kraju dokonania zbytu.

Warunki dostawy

przez Kontrakt ściśle są określone zobowiązania stron, dotyczące dostawy towarów (włączenie warunków INСOTERMS 2000).