Zgodnie z polityką handlową naszej firmy, za podstawowy szczebel stosunków EDI z producentami można uważać przedstawicielstwo handlowe ich interesów we Wspólnocie Europejskiej.

Na podstawie zastrzeżonych w Kontrakcie na dokonanie przedstawicielstwa handlowego praw i obowiązków stron EDI dołoży wszelkich możliwych wysiłków, skierowanych na zbadanie potencjonalnych rynków zbytu oraz wyszukiwanie nabywców Państwa produkcji.

Starania specjalnie stworzonych fokus-grup, składających się z pracowników EDI oraz zaproszonych specjalistów, będą skierowane wyłącznie na promocję Państwa produkcji.

EDI Na terytorium potencjonalnego rynku zbytu EDI zapewnia każdemu producentowi odrębnego managera, który będzie dokonywać kontroli dotyczącej sprzedży wyłącznie Państwa produkcji.

Przedstawicielstwo handlowe EDI pozwala Państwa firmie zminimalizować wydatki. Zanika wtedy konieczność założenia firmy, wydzierżawienia pomieszczeń biurowych, wyposażenia w sprzęt biurowy i meble, wynajmowania pracowników, sporządzenia dokumentów sprawozdawczych.

Na standardowy portfel przedstawicielstwa handlowego EDI składa się: planowanie strategiczne i operacyjne działalności eksportowej, przewidujące opłacalną całość wykonywanych w tym celu przez EDI robót.