Poza dystrybucją, EDI posiada możliwość dokonania sprzedaży Państwa produkcji na warunkach konsygnacji we własnym imieniu. Przy tym towar firmy pozostaje we własności Państwa do chwili jego sprzedaży naszym kontrahentom we Wspólnocie Europejskiej.

Polityką firmy przewidziane jest dokonanie maksymalnego wsparcia dla producenta w pokonaniu przeszkód, związanych z eksportem. W tym celu, w czasie przyjęcia waszej produkcji do zarządzania operacyjnego EDI ma możliwość samodzielnego dostarczenia produkcji zarówno do magazynów odbiorcy końcowego, jak i do magazynów naszych partnerów w zakresie logistyki, skąd będzie on w następstwie sprzedawany w postaci mniejszych partii.

Specyfika kierunku:

Kontrola towaru

EDI podtrzymuje stosunki partnerskie z liderami logistyki światowej, które nie tylko dokonują dostaw ładunków, ale również ponoszą odpowiedzialność za należyte przechowywanie towarów we własnych magazynach z ofiarowaniem całości usług, dotyczących magazynowania, oraz usług dodatkowych.

Ewidencja nakładów

Nakłady przechowywania, ewidencji oraz następnej wysyłki ładunków EDI ewidencjonuje (oblicza) w ogólnej sumie wartości kontraktu kosygnacyjnego. Jednak EDI nie ma zamiaru przekroczenia granicy sum rachunków, udzielonych przez naszych partnerów w zakresie logistyki.

Logika naszych dochodów

Dochody EDI kształtują się wyłącznie ze środków otrzymanych jako wynagrodzenie ze sprzedaży w postaci prowizji lub marży, ale nie na koszt świadczenia usług towarzyszących procesowi sprzedaży. Takie usługi, z reguły, udzielane są dla EDI przez naszych partnerów w zakresie B2B, i te wydatki włączane są w cenę naszych kontraktów bez marży z naszej strony.