Nasz biznes

„Eurasian Delivery Impex” jest to firma, oferująca producentom usługi z zakresu zarządzania działalnością eksportową, i naszym celem jest dokonanie sprzedaży na rynkach zagranicznych.
Na nasz biznes składają się trzy podstawowe składniki: wszechstronne zbadanie potrzeb rynku, w ramach przedstawicielstwa handlowego, logistyka biznesowa oraz handel na podstawie umów dystrybucji i konsygnacji.
My nie prowadzimy consultingu i nie opowiadamy jak trzeba sprzedawać – my sprzedajemy.
Główna siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu (Rzeczpospolita Polska).
Doświdczenie naszych specjalistów oraz ich specjalizacja w zakresie sprzedaży pozwala na szybkie i skuteczne rozwiązanie zadań, związanych z promocją towarów na nowych rynkach.
Dzięki skutecznie zorganizowanemu procesowi sprawdzonej metodologii udzielamy pomocy naszym klientom w pokonaniu trudności biznesowych na obcych terytoriach oraz w osiągnięciu celów finansowych.
Indywidualne podejście do każdego klienta pozwala nam na odnalezienie rozwiązań, opartych na głębokim zbadaniu specyfiki biznesu i problemów klienta, jego potencjalnych możliwości dla skutecznego rozwoju.

Strategia firmy

Jako ideał naszej firmy pojmujemy dostępny rynek o minimalnym ryzyku.
Ten ideał znalazł swoje odbicie w misji, którą wybraliśmy: jest to nasz udział w ujawnieniu i powiększeniu eksportowych możliwości producentów na zagranicznych rynkach zbytu.
Intencje strategiczne EDI polegają na tym, żeby stać się dla przedsiębiorstw produkcyjnych niezbędnym narzędziem w organizacji eksportu.
Naszym głównym celem strategicznym – stać się jednym z liderów w zakresie zarządzania działalnością eksportową.
Nasze strategiczne zadania – jest to kolejność działań, niezbędnych dla osiągnięcia celu strategicznego. Jest to, przede wszystkim, przemyślane zarządzanie biznesem, planowanie długoterminowe, zasady prowadzenia biznesu oraz zestaw przepisów dla podjęcia decyzji. Wszystko to prowadzi do osiągnięcia rezultatu w naszej sprawie: wyjścia firm produkcyjnych, za pomocą EDI, na obce rynki z minimalnymi stratami finansowymi i czasowymi.

Nasze umiejętności

Nasi partnerzy B2B

Procedury celne, logistyka, transport

dsv

Certyfikacja dla Bliskiego Wschodu

halal

Certyfikacja do Unii europejskiej

lepta

Pomoc prawna transakcji

img

Doradztwo dla pracy na arabskich rynkach

algazali

Zaopatrzenie biur

regus