Logistyka transportowa

Logistyka transportowa – jedna z kluczowych funkcji procesu biznesowego EDI, związana z przemieszczeniem produkcji za pomocą środków transportowych według odpowiedniej metodyki w łańcuchu dostaw, na którą składają się operacje i funkcje logistyczne. Tak więc, dzięki naszym partnerom w zakresie logistyki transportowej – holdingu międzynarodowego DSV, proces logistyczny, dotyczący przemieszczenia produkcji (począwszy z magazynów producentów i finiszując u bezpośredniech nabywców – naszych kontrahentów) przekształca się w jednolity łańcuch technologiczny, zaś transport staje się nieodłączną częścią jednolitego procesu transportowo-produkcyjnego, zapewniającego nasz biznes.

Ambitne cele, które postawiła przed sobą EDI, obszerna geografia naszych interesów strategicznych spowodowały powstanie konieczności włączenia do infrastruktury, obsługującej nasze potoki towarowe, wyłącznie niezawodnych partnerów. W zakresie logistyki transportowej takim partnerem strategicznym jest holding międzynarodowy DSV.

Biura DSV istnieją w więcej niż w 70 krajach świata, zaś międzynarodowa sieć partnerów i agentów zrobiła naszego partnera logistycznego prawdziwym liderem rynku logistyki. 22000 pracowników firmy na całym świecie ofiarują skuteczne, profesjonalne rozwiązania dla Państwa biznesu.

Wypełnij wniosek

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Związek

  Dyskusji

  Partnerstwo

  Wynik